2021 SPRING & SUMMER NEW ARRIVALS #4

2021 SPRING & SUMMER NEW ARRIVALS #4

TETRA POUCH

drifter_tetra_pouch

Dimensions: 10"w x 8.2"h  8.6"d (25 x 20.5  x 21.5cm)
Volume: 122 cu. in. / 2 L
Color: Black x Black, Coffee x Black, Tan x Black, Leopard x Black

Price: $30.00

Release date: Fri, March 5 2021

 drifter_tetra_pouch

drifter_tetra_pouch

drifter_tetra_pouch

 

 

========================================================

 

ECO SHOULDER

drifter_eco_shoulder

Dimensions: 18.6"w x 13.6"h (46.5 x 34cm)
Volume:
Color: Black, Brown, Navy, Green, Gray, Leopard

Price: $22.00


Release date: Fri, March 5 2021

 drifter_eco_shoulder

drifter_eco_shoulder

drifter_eco_shoulder

 

 

Back to blog

2024 Spring & Summer

1 of 4